Kampanja „Bez barijera. Da posao ne stoji!“ novi web sajt.

web, web sajt, web stranica, Web, izrada sajtova, izrada web sajtova, studio, Studio, web stranica, izrada sajtova u Crnoj gori, izrada web sajta, izrada sajta, dizajn agencija u Crnoj Gori, dizajn agencija, web agencija, web dizajn, graficki dizajn, Crna Gora, animacije, animacija, 3d animacija,

Novi sajt koji sam uradio za UNDP Montenegro www.bezbarijera.me

Bez barijera. Da posao ne stoji!

namijenjena privrednicima koji se svakodnevno suočavaju sa izazovima u poslovanju, omogućava lako prijavljivanje tih prepreka. Kroz ovu platformu, privrednici će državnoj upravi i lokalnim samoupravama ukazati na propise i administrativne prakse koje bi trebalo promjeniti ili ukinuti.

Kampanja „Bez barijera. Da posao ne stoji!“ namijenjena privrednicima koji se svakodnevno suočavaju sa izazovima u poslovanju, omogućava lako prijavljivanje tih prepreka. Kroz ovu platformu, privrednici će državnoj upravi i lokalnim samoupravama ukazati na propise i administrativne prakse koje bi trebalo promjeniti ili ukinuti.

Privrednici sada imaju priliku da putem vebsajta www.bezbarijera.me, ukažu na izazove sa kojima se suočavaju u svakodnevnom poslovanju prilikom započinjanja i razvoja biznisa, kao i da predlože rješenja za eliminisanje tih barijera. Ova onlajn platforma osmišljena je kao prostor za javni dijalog, gdje će privrednici razmjenjivati svoja mišljenja, iskustva i predloge kako se može unaprijediti poslovni ambijent u Crnoj Gori.

Stalna predstavnica UNDP i koordinatorka Sistema UN u Crnoj Gori, Fiona Mekluni podsjetila je na to da, od 2012. UNDP sa partnerima uvodi različite inovativne, digitalne platforme putem kojih se građani uključuju u oblikovanje budućnosti društva u kojem žive. „Crna Gora je sada dobila još jedan mehanizam za efikasno uključivanje svih partnera i građana kao naših najboljih saveznika, ovog puta za unapređenje poslovnog okruženja. Prema izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja („Doing Business“) za 2016. godinu, Crna Gora je rangirana kao 46. od 189 država, što je napredak u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, uočeno je i nazadovanje u oblastima kao što su pokretanje biznisa, priključenje na elektroenergetsku mrežu, podizanje kredita, zaštita manjinskih investitora i rješavanje insolventnosti. Ova kampanja daje priliku da se o barijerama čuje upravo od onih koji imaju iskustvo iz prve ruke, koji se sa tim barijerama svakodnevno suočavaju.” kazala je Mekluni.

„Cilj ovog projekta je pokretanje širokog javnog dijaloga u kojem će doći do unapređenja poslovnog okruženja, sa fokusom na ukidanje barijera koje postoje na nivou lokalnih samouprava. Tokom procesa reformi na državnom nivou, od privrednika smo čuli da je mnogo barijera upravo na lokalnom nivou. Zato kroz ovaj projekat privrednici dobijaju priliku da jednostavno prijave probleme sa kojima se suočavaju. Očekujemo da će narednih par mjeseci biti dovoljno da postane jasno gdje su prepreke. Krajnji cilj je da se na osnovu ovoga Vlada i lokalne samouprave fokusiraju na uklanjanje barijera koje su privrednici prijavili,“ kazala je generalna direktorka Direktorata za za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta, Ministarstva finansija, Bojana Bošković.

Projekat „Bez barijera. Da posao ne stoji!“ nastao je po ugledu na Red Tape Challenge koji je sprovreden u Velikoj Britaniji. „Neophodno je eliminisati suvišna pravila i procedure, jer se mnogi preduzetnici teško odlučuju na proširivanje postojećih ili stvaranje novih preduzeća, jer je količina birokratije kroz koju moraju da prođu zastrašujuća. Nužno je pregledati, preraditi ili u potpunosti eliminisati hiljade i hiljade raznih pravila. Ovo nije nimalo lak posao za državnu administraciju, jer svaka uprava lako usvaja nove, ali se teško odriče postojećih propisa. Ipak, ekonomska korist od ovoga biće jasna svima, jer će to otvoriti nova radna mjesta. Projekat Red Tape Challenge u Velikoj Britaniji do sada je donio uštedu privredi od deset milijardi funti. Pred nama je još jedan ciklus projekta, od kog očekujemo dodatnih deset milijardi funti uštede do 2020. godine. Siguran sam da Crna Gora može postići podjednako impresivne rezultate,“ smatra Nj.E. Ian Viting, britanski ambasador u Crnoj Gori.

Unija poslodavaca Crne Gore jedan je od partnera u sprovođenju ove kampanje. „Očekivani rezultati odnose se na identifikovanje konkretnih, specifičnih barijera koje otežavaju poslovanje i povećavaju operativne troškove, i na osnovu planiranih direktnih intervjua i organizacije okruglih stolova sa privrednicima, razvoj predloga mjera za unapređenje kvaliteta, efikasnosti, efektivnosti i dostupnosti javnih usluga. Kroz planirane aktivnosti na povećanju vidljivosti web stranice www.bezbarijera.me, direktan kontakt i saradnju sa poslodavcima, kontinuirano izvještavanje i promotivne aktivnosti, očekujemo da će poslovni subjekti koristiti navedene kanale komunikacije kako bi predstavili sopstvena iskustva i konkretnije se odredili u dijelu izazova u svakodnevnom poslovanju,“ pojasnila je Ana Rašović, šefica Sektora za ekonomska pitanja u Uniji poslodavaca Crne Gore.

Kampanja „Bez barijera. Da posao ne stoji!“ dio je projekta „Uprava po mjeri građana i biznisa“, koji sprovodi UNDP u Crnoj Gori u saradnji sa Ministarstvom finansija, uz podršku Britanske ambasade u Podgorici i drugih partnera. Projekat je usmjeren na pokretanje dijaloga sa građanima, s ciljem pojednostavljivanja komplikovanih birokratskih procedura i eliminisanja biznis barijera koje usporavaju i otežavaju privredne aktivnosti, kako bi se unaprijedio kvalitet i efikasnost javnih usluga. Osmišljen je u saradnji sa Udruženjem komunikatora javnog sektora zemalja Jugoistočne Evrope (SEECOM), po ugledu na britanski „Red Tape Challenge“.

Vrati se na STORY